ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА КАРЛОВО

11.08.2013 20:13

 ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА КАРЛОВО

Карлово е град в Централна България, който се намира в южното подножие на Стара планина. Той принадлежи към Област Пловдив и е в съседство с град Сопот.


Карлово възниква в края на 14 век. Има предположение, че името на града произлиза от владетеля на земите около Карлово през 14 век — Карлъзаде Али бей. По негово време е построена с материал от манастира "Св. Спас" и най-старата сграда в Карлово — Куршум Джамия, както гласи надписът ѝ, в 1485 година — Оловната джамия поради оловния ѝ покрив. Понастоящем тази джамия е обявена запаметник на културата.

 

Карлово е разположено на 386 м надморска височина в северната част на Карловското поле, което се образува на югозапад от Стара планина, на север от Същинска Средна гора и на североизток от Сърнена гора. Планинската местност Козница (до град Клисура) отделя на запад Стремската долина от съседните задбалкански котловини, а на изток тя е отделена от Кръстец (Стражата). Това географско разположение има важна роля за климата на града и разпростряната около него Розова долина. Карлово се намира на 145 км източно от столицата София и на 56 км северно от областния и втори по големина град в страната - Пловдив.

Photo Gallery: Visitors notice