Тракийски култов комплекс Старосел

17.08.2013 15:27
Това може би е мястото с най-голямо струпване на тракийски храмове и гробници в цяла България. Картотекирани са над 120 могили, от които са проучени едва 22, пазещи 6 храма и 9 гробни камери.
Землището на Старосел само по себе си предизвиква странно усещане. Поне с мен се случи така. Пътят към селото явно е останал още от римски времена, защото криволичи със странни завои по иначе равното поле.
Самият път не е от най-поддържаните, каквито са и всички четвъртокласни пътища по нашите земи. И по същия този път, на няколко километра от с. Старосел, се намира основният храм в този комплекс - храмът в Четиньова могила. Тя е насипана на голямо възвишение, видимо при хубаво време от десетки километри. Наоколо са разположени няколко причудливи скални образувания, които траките са обявили за светилища и стриктно почитали. Небрежно съхранен с дървени греди и найлон, храмът в могилата чака дните на своята реставрация, но на неговия вход прилежно събират такса екскурзоводите.
 
Натиснете за голям размер
А иначе още през 2000г. Траколожка експедиция за могилни проучвания "ТЕМП 2000" открива в Четиньова могила край с. Старосел представителния и грандиозен тракийски храм от края на V и началото на ІV в.пр.Хр. Проучванията показват, че той се състои от централно и две странични стълбища, коридор, прецизно изпълнена фасада, правоъгълно и кръгло с куполен покрив помещения. Храмът с размерите си, планово и пространствено решение е най-величествен в тракийските земи. В него е погребан обожествен владетел, по непотвърдени данни самият Ситалк.
 

Внушителното си съоръжание е било по силите на мощен, богат и влиятелен цар. Предполага се, че храмът е бил използван като хероон. Скалното си образувание непосредствено до северозападната периферия на крепидата е обявено за свещено. Към него в скалите са изрязани стълби. Близо до стълбите в скалата са издълбани ритуални ями, разположени стъпаловидно една спрямо друга. В тях са се извършвали жертвоприношения. Жертвеното животно е било умъртвявано в най-високо разположената яма, а кръвта е потичала по наклона и по нея жреците са гадаели бъдещето.