Голям оброчен релеф на античния бог на боговете Зевс откри екипът на д-р Иван Христов при разкопките на връх Кози грамади в Средна гора, над с. Старосел, съобщи директорът на Националния исторически музей проф. Божидар Димитров.
Релефът е много по-голям от откритите до сега оброчни плочи и вероятно е централната икона на античния храм.
В момента на изваждането на оброчния релеф археолозите са били озадачени от странна случка. Над тях е започнал да кръжи огромен скален орел, разказа проф. Димитров.
Крепостта на връх Кози грамади, изградена в VІ-V в. пр. Хр., е била столица на тракийско племе, обитаващо тази част на България в античната епоха.
Прочутите гробници при с. Старосел са всъщност некропола (гробището) на обитаващите града на върха тракийски аристократи.
При разкопките екипът на д-р Христов разкри през юли голям тракийски храм и светилище на Зевс и Хера на площ от 50 кв.м.
Като доказателства за използването на храма на връх Кози грамади през римската епоха археолозите посочват откритите монети на император Елагабал и фрагменти от мраморни оброчни плочки, някои от които - с изображение на бог Зевс.